HomeOndersteuning en adviesJuridische Desk

Juridische Desk

Uw bedrijfsjurist bij export

Fenedex beschikt over een eigen juridische afdeling die adviseert over juridische vraagstukken op het gebied van export en internationaal ondernemen.

 

Onze specialisatie
 • Algemene voorwaarden
 • Agentuur- en distributieovereenkomsten;
 • Geheimhoudingsovereenkomsten;
 • Internationale koopovereenkomsten;
 • Intellectueel eigendom;
 • Eigendomsvoorbehoud;
 • Betalingszekerheden;
 • Productaansprakelijkheid;
 • Joint ventures;
 • Licenties.

 

button neemcontactop
Ons aanbod

Juridisch advies

 • "Wij willen onze Poolse handelsagent opzeggen en het liefst per direct, kan dit zomaar?"
 • "Onze goederen hebben schade opgelopen tijdens transport, wie is er aansprakelijk?"
 • "Mijn afnemer voldoet niet aan zijn betalingsverplichtingen, welke acties kunnen wij hiertegen ondernemen?"
 • "Welke schade valt nu exact onder productaansprakelijkheid?"
 • "We willen een contract met onze afnemer in Indonesië opstellen, welke rechtskeuze raden jullie aan?"


Deze en al uw andere juridische vragen met betrekking tot buitenlandse leveringen kunt u voorleggen aan onze Juridische Desk. Voor leden van Fenedex is dat kosteloos. Wij zullen uw vragen, al dan niet met behulp van ons (internationale) netwerk van advocaten en juristen, beantwoorden.

 

button neemcontactop

 

Juridische scan

Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de ondernemers de juridische risico's nooit in kaart heeft gebracht. De nadruk ligt nog te veel op het oplossen van conflicten. Een preventieve aanpak kan echter veel juridische problemen voorkomen, hetgeen het bedrijfsleven uiteindelijk aanzienlijke kosten bespaart. Immers, als het tot een conflict komt, blijkt het financieel belang groot. In 22% van de gevallen gaat het om een kostenpost van meer dan 10.000 euro.

Is uw bedrijf 'legal proof'?

Heeft u uw juridische zaken goed geregeld? Beantwoordt u onderstaande vragen eens en u ziet direct hoe u er voor staat.

 • Heeft u uw rechten en plichten richting klanten/agenten/distributeurs/ leveranciers schriftelijk vastgelegd?
 • Zijn uw algemene voorwaarden geschikt voor exporttransacties?
 • Stelt u uw klanten voor of bij het sluiten van de overeenkomst op de hoogte van uw algemene voorwaarden?
 • Werkt u met getekende opdrachtbevestigingen?
 • Heeft u uw merk geregistreerd?
 • Ontvangen uw debiteuren op gezette tijden een aanmaning?
 • Gaat u altijd na of degene met wie u zaken doet wel bevoegd is te handelen namens uw contractspartij?

Als u meerdere vragen met 'nee' beantwoord hebt, is het nuttig aandacht te besteden aan het 'legal proof' maken van uw bedrijf.

 

Doorlichten

De juridische afdeling van Fenedex biedt u nu de mogelijkheid uw bedrijf eens juridisch door te lichten door middel van een juridische scan. Tijdens een bedrijfsbezoek neemt de juriste van Fenedex de verschillende aspecten betreffende uw juridische bedrijfsvoering onder de loep, zoals het gebruik van contracten en algemene voorwaarden, inhoud van uw offertes, gebruik van Incoterms en beperking aansprakelijkheid. Zij zal de knelpunten signaleren en aanbevelingen doen ten aanzien van de wijze waarop deze punten verbeterd kunnen worden. De bevindingen en knelpunten met aanbevelingen worden in een rapport verwerkt.

 

button neemcontactop

 

Contracten

U kunt onze Juridische Desk verzoeken bestaande contracten te beoordelen, danwel nieuwe contracten op te stellen. Dit kunnen contracten zijn op het gebied van onder meer:

 • Handelsagentuur
 • Distributie
 • (Internationale) koop
 • Geheimhouding


 

Laat uw uiteindelijke contract altijd checken door een jurist! Fenedex ziet dagelijks contracten voorbij komen die door bedrijven zelf opgesteld zijn; deze contracten missen vrijwel altijd essentiële (specifieke!) bepalingen en/of zitten vol met juridische onjuistheden en onduidelijke formuleringen.

 

button neemcontactop

 

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden bij export krijgen niet de aandacht die beslist noodzakelijk is. Als ze al zijn aangepast voor exportmarkten, komen ze helaas veelal pas uit de kast als er sprake is van een (dreigend) conflict. Weet u eigenlijk wat er precies in uw algemene voorwaarden staat? En klopt deze inhoud nog wel met uw huidige bedrijfsvoering en eventuele nieuwe ontwikkelingen? En zijn uw voorwaarden wel geschikt voor exporttransacties? Veel Nederlandse ondernemingen maken bij hun internationale transacties gebruik van algemene in- en verkoopvoorwaarden, zoals men ze ook in Nederland gebruikt.

 

Algemene voorwaarden opstellen of beoordelen

Naast de hulp die Fenedex biedt bij het opstellen van algemene voorwaarden door middel van checklists en workshops, kunt u de juridische afdeling van Fenedex tevens verzoeken algemene voorwaarden op maat voor u op te stellen of uw huidige algemene voorwaarden voor u te beoordelen op (ondermeer) bruikbaarheid voor export.
 

Quick Scan van uw algemene voorwaarden

Indien u twijfelt of uw algemene voorwaarden nog steeds up-to-date zijn, aansluiten bij de internationale activiteiten van uw bedrijf en voldoen aan de wettelijke eisen, kunt u een Quick Scan door ons laten uitvoeren.
Tegen een geringe vergoeding worden uw algemene voorwaarden op een aantal belangrijke punten gecheckt en wordt aangegeven op welke punten uw algemene voorwaarden aangepast dienen te worden. Aan de hand hiervan maken wij desgewenst nadere afspraken met u over eventuele vervolgstappen.

 

button neemcontactop

 

 
Workshops

Fenedex organiseert regelmatig workshops over juridische aspecten op exportgebied.


Enkele voorbeelden:

 
Checklists

Naast het opstellen van contracten en het geven van internationale juridische voorlichting, verzorgen wij diverse juridische checklists. Deze publicaties zijn hoofdzakelijk bestemd voor personen zonder juridische achtergrond, maar kunnen ook juristen een praktisch inzicht geven in welke juridische aspecten spelen bij exporttransacties.

 

Enkele checklists:

 • Wederverkoper;
 • Algemene Voorwaarden;
 • Intellectueel Eigendom.


Kijk hier voor alle checklists.

 
Tarieven

Beantwoorden juridische vraagstukken

Uurtarief:

 • Leden: kosteloos*
 • Niet-leden: € 170,- (excl. BTW)

* Voor het uitzoeken van uitgebreide en complexe vraagstukken of voor het opstellen van een uitgebreid advies kunnen wij kosten in rekening brengen. Dit gebeurt uiteraard niet zonder voorafgaand overleg.

 

Algemene voorwaarden en contracten beoordelen en aanpassen

Uurtarief:

 • Leden: € 140,- (excl. BTW)
 • Niet-leden: € 170,- (excl. BTW)

 

Quick Scan algemene voorwaarden

Eenheidsprijs:

 • Leden: € 140,- (excl. BTW)
 • Niet-leden: € 170,- (excl. BTW)

 

Juridische Scan

Tarief op aanvraag (richtprijs € 875,- excl. BTW en reiskosten)

 

Overige diensten

Voor overige diensten doen wij u graag een aantrekkelijk aanbod.

 

 • Contact Fenedex

  Signaalrood 60
  2718 SG Zoetermeer (Wijk18)

  Tel: +31 (0)79 346 73 46

  Routebeschrijving

 • Uw externe bedrijfsjurist

  mr. M. (Marianne) B.C. Elissen

  Telefoon: 070-330 56 90
  Fax: 070-330 56 56

  Postbus 90409
  2509 LK Den Haag
 • NL Exporteert: Download de app nu

  app screenshot 
   
  Download on the App Store Badge US-UK 135x40
   
  en app rgb wo 45