HomeOndersteuning en adviesAdvies op maatDouane-adviseringQuick Scans Douane

Quick Scans Douane

Let op: opent in een nieuw venster E-mailadres

Op een 3-tal douanethema's biedt EVO-Fenedex Quick Scans aan: op het gebied van goederenclassificatie, douanewaarde en oorsprong. In slechts 1 dagdeel krijgt u een gemotiveerd oordeel of u het juridisch kader (wetgeving en jurisprudentie) op de juiste wijze toepast. Hiermee heeft u potentiële douanerisico's inzichtelijk en worden de kansen duidelijk.

 

Voor EVO-FENEDEX leden bedraagt de prijs van deze quick scans EUR 875,- (voor niet-leden EUR 950,-). De Quick Scans worden uitgevoerd door Customs Knowledge, partner van EVO-Fenedex.

 

Douanewaarde

Heeft u moeite met het vaststellen van de douanewaarde van de producten die uw wilt importeren en wilt u meer juridische zekerheid? Dan is de Quick Scan Douanewaarde een goede tool om uw processen in kaart te brengen.

 

In de Quick Scan Douanewaarde checken wij de douanewaarde van goederen die door het bedrijf ten invoer worden aangegeven. Hierbij wordt stil gestaan bij:

 • de verschillende methodes die kunnen worden gehanteerd;
 • de elementen die moeten worden bijgeteld of in mindering kunnen worden gebracht;
 • specifieke onderwerpen die in overleg met het bedrijf worden vastgesteld (bijvoorbeeld inkoopcommissie, royalties en licentierechten of opeenvolgende transacties);
 • de vervoers- en verzekeringskosten;
 • de leveringsvoorwaarden.

 

Met u wordt besproken hoe u op de juiste wijze de douanewaarde moet vaststellen en welke gegevens hiervoor nodig zijn. Alsmede welke maatregelen u nog (extra) kan nemen ter verbetering van het proces. Aan de hand van een casus vanuit het bedrijf wordt vastgesteld of de douanewaarde op de juiste wijze is bepaald.

 

De kosten van de Quick Scan Douanewaarde bedragen EUR 875,-. Na telefonisch overleg met u bestuderen wij de benodigde informatie en stellen een adviesrapport voor u op, zo nodig lichten wij dit rapport kort telefonische toe.

 

Waarom een Douanewaarde quick scan?

Het vaststellen van de juiste douanewaarde is van essentieel belang bij het berekenen van de verschuldigde belasting. Hoe de douanewaarde is opgebouwd, is afhankelijk van een groot aantal factoren. Zoals de waarde van de goederen, aard van de transactie en betalingen, kortingen, royalty's die van invloed zijn op de hoogte van de douanewaarde. De douanewaarde is vaak meer dan de prijs van de goederen die op de factuur staat vermeld. Verder is een gedegen kennis van de leveringscondities (incoterms) een absolute must. Op basis van de leveringscondities wordt namelijk vastgesteld of bepaalde kosten wel of juist geen onderdeel uitmaken van de douanewaarde. Kortom een onderwerp waarbij diverse factoren van grote invloed kunnen zijn op het belastingbedrag dat uiteindelijk moet worden betaald.

 

 
Oorsprong

Wil u meer juridische zekerheid of u de juiste oorsprong voor uw producten hanteert? En of u hierbij de regels over oorsprong of preferentie op de juiste manier toepast? De Quick Scan Oorsprong geeft u het antwoord!

 

In de Quick Scan Oorsprong beoordelen wij de oorsprong van de producten die door uw bedrijf ten invoer of ten uitvoer worden aangegeven. Specifiek staan wij stil bij:

 • het verschil tussen preferentiële en niet-preferentiële oorsprong;
 • het onderscheid bij invoer (gebruik van oorsprongsdocumenten) en bij uitvoer (afgifte van oorsprongsdocumenten);
 • de oorsprongsregels die van toepassing zijn.

 

Met u wordt besproken:

 • hoe de oorsprong nu wordt vastgesteld;
 • de bronnen die u raadpleegt voor de bepaling van de oorsprong;
 • hoe u zelf kan vaststellen welke maatregelen u nog extra kan nemen om het proces te verbeteren.

 

Aan de hand van één of twee producten wordt vastgesteld of de oorsprong op de juiste wijze is bepaald (combinatie van goederencode en land van oorsprong).

 

De kosten van de Quick Scan Oorsprong bedragen EUR 875,-. De scan is beperkt tot óf oorsprong bij invoer óf oorsprong bij uitvoer. Na telefonisch overleg met u bestuderen wij de benodigde informatie en stellen een adviesrapport voor u op, zo nodig lichten wij dit rapport kort telefonische toe.

 

Waarom een Oorsprong quick scan?

De laatste jaren besteedt de Douane meer aandacht aan de procedures voor het afgeven van certificaten van oorsprong bij uitvoer. Bij afgifte van een oorsprongsdocument moet aan de oorsprongscriteria worden voldaan. Het is vaak moeilijk om deze criteria te toetsen, waardoor het risico bestaat dat certificaten worden afgeven voor goederen die niet aan de criteria voldoen en dus niet de oorsprong kunnen krijgen. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de importeur in het land van bestemming en daardoor ook voor de exporteur in het land van uitvoer. Het is van groot belang dat u vooraf vast stelt wat de juiste oorsprong van de goederen is zodat problemen kunnen worden voorkomen.

 

 
Classificatie

Twijfelt u of de goederenclassificatie binnen uw bedrijf op de juiste wijze wordt uitgevoerd? Wilt u meer zekerheid over uw goederencodes door middel van een juridisch onderbouwd classificatie advies? Dan is de Quick Scan Classificatie voor u de oplossing!

 

Met de Quick Scan Classificatie nemen wij de classificatie (indeling) van uw producten onder de loep. Hierbij wordt gekeken naar:

 • de informatie die door uw bedrijf wordt gebruikt om te classificeren;
 • het classificatieproces binnen uw bedrijf;
 • de bronnen op basis waarvan de classificatie moet plaatsvinden (wet, jurisprudentie, gebruikstarief, e.d.).

 

Ook wordt er aan de hand van een beperkt aantal producten vastgesteld of de goederencode juist is. Tenslotte worden conclusies en aanbevelingen gegeven om de classificatie op een juiste manier plaats te laten vinden.

De kosten van de Quick Scan Classificatie bedragen EUR 875,-. Na telefonisch overleg met u bestuderen wij de benodigde informatie en stellen een adviesrapport voor u op, zo nodig lichten wij dit rapport kort telefonische toe.

 

Waarom een Classificatie quick scan?

Het toekennen van de juiste goederencodes aan producten – oftewel classificatie – is van groot belang voor uw organisatie. De goederencode is niet alleen bepalend voor de hoogte van de douanerechten en de btw op ingevoerde goederen en accijnzen. Hij wordt ook gebruikt om te bepalen of er import-/exportrestricties, vergunningen, documentatie- of informatieverplichtingen gelden. En niet onbelangrijk: classificatie speelt een belangrijke rol in de goedkeuring van vereenvoudigde douaneprocedures voor bijvoorbeeld AEO-certificering. Het hanteren van foutieve goederencodes kan leiden tot het betalen van te hoge douanerechten, het krijgen van hoge boetes of strenge controles.

 

 

 

 • NL Exporteert: Download de app nu

  app screenshot 
   
  Download on the App Store Badge US-UK 135x40
   
  en app rgb wo 45