HomeMember BenefitsDHLExtra spoedTarieven en informatie

Tarieven en aanvullende informatie

Let op: opent in een nieuw venster E-mailadres

DHL SameDay tarieven Fenedex leden

Onderstaande tarieven zijn netto-tarieven inclusief 25% korting, geldig voor de Benelux. Tarieven buiten Benelux op aanvraag.

TARIEF SPRINTLINE Direct (standaard service)

Maximum gewicht per zending: 500 kg
Maximale hoogte: 130 cm
Maximale breedte: 100 cm
Maximale lengte: 120 cm
Maximaal 1 pallet

€ 0,46 per kilometer
TARIEF SPRINTLINE tot 850 kg
Maximum gewicht per zending: 850 kg           
Maximum hoogte: 130 cm
Maximale breedte: 120 cm
Maximale lengte: 200 cm
Maximaal 2 pallets (120 x 100)   
€ 0,56 per kilometer
TARIEF SPRINTLINE 1200 kg
Maximum gewicht per zending: 1200 kg         
Maximum hoogte per zending: 170 cm
Maximale breedte: 120 cm
Maximale lengte: 350 cm
Maximum 3 pallets (120 x 100) of 4 europallets
€ 0,57 per kilometer
TARIEF SPRINTLINE voor auto’s met laadlift
Maximum gewicht per zending: 1200 kg         
Maximum hoogte per zending: 170 cm
Maximale breedte: 120 cm
Maximale lengte: 350 cm
Maximum 3 pallets (120 x 100) of 4 europallets   
€ 0,76 per kilometer

TARIEF EXTRA STOP

MINIMUMTARIEF

€ 15,15 per stop

60 km

 

Buiten kantooruren gelden aanvullende toeslagen:

Avondtoeslag (van 18.00-24.00 uur) per km € 0,16
Nachttoeslag per km (van 24.00-6.00 uur) per km € 0,21
Zaterdag toeslag per km € 0,23
Zon/feest toeslag per km € 0,33

 

→ Klik hier voor een overzicht van Value Added Services en Surcharges (pdf)


Het tarief voor SPRINTLINE services wordt bepaald op basis van het aantal heen- en terugkilometers (met een minimum van 30 kilometers enkele reis) rekening houdend met de bereikbaarheid van laad- en losadres en eventuele aanvullende diensten. Bovengenoemde tarieven zijn exclusief eventuele dieseltoeslag. De calculatie van de te facturen kilometers komt tot stand aan de hand van de AND routeplan programmatuur, op basis van de snelste route.

Bij rondrit en/of speciale opdrachten met één of meerdere stops geldt als basis het aantal kilometers van de rondrit vanaf het pick-up adres vermeerderd met het aantal stops en eventuele aanvullende diensten.

Overige tarieven op aanvraag.

 

Operationele bepalingen

Verpakking

Uw zendingen worden met de in onze branche gebruikelijke technische hulpmiddelen verwerkt. Dat betekent dat de verpakking van uw goederen van ‘transportkwaliteit’ dient te zijn, zodat de inhoud afdoende beschermd is. Het belangrijkste is dat de verpakking stevig is, goed gesloten en dat er geen ‘lucht’ in zit; dat voorkomt inzakken.

 

Gevaarlijke stoffen

Graag informeren wij u over de mogelijkheden voor ADR-zendingen en de vrijstellingen bij vervoer van kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen.

 

Afhalen

Uw zendingen worden afgehaald op het door u opgegeven adres.

 

Adressering zendingen

Om een snelle en foutloze bezorging te kunnen garanderen, dienen alle pakketten voorzien te zijn van naam, adres, postcode en woon­plaats van afzender en gea­dresseer­de. Uitzonderingen hierop zijn in overleg mogelijk.

 

Vrachtbrief

Het verzendklaar maken van uw zending doet u door middel van het invullen van een DHL Same Day Nederland vrachtbrief. Deze vrachtbrieven zijn eenvoudig in te vullen en zodanig voorbedrukt dat u gemakkelijk kunt kiezen uit de door u gewenste service. Bij het ophalen van de zending tekent onze chauffeur voor de goede ontvangst van de zending. De vrachtbrief bestaat uit drie delen, waarvan u voor uw administratie een kopie bewaart. Bij aflevering ontvangt uw geadresseerde ook een kopie, nadat getekend is voor de goede ontvangst. Onze chauffeurs zijn altijd in het bezit van een blanco vrachtbrief voor het geval u daar niet over beschikt.

 

Transport

De tariefstelling is erop gebaseerd dat de goederen bij afhaling door de chauffeur ter vervoer verzendklaar direct kunnen worden meegenomen en dat aflevering kan plaatsvinden direct nadat de chauffeur zich bij de geadresseerde heeft aangemeld. Voor eventuele wachttijd en/of extra laad- of lostijd wordt een separate toeslag berekend.

 

Bewijs van aflevering (POD)

Wanneer u een bewijs voor aflevering wenst, dan is deze gratis op te vragen bij onze administratie. U ontvangt dan een kopie van de afgetekende vrachtbrief.

 

Chauffeurs

DHL Same Day Nederland maakt zoveel mogelijk gebruik van eigen chauffeurs in vast dienstverband. Chauffeurs worden opgeleid naar de kwaliteitseisen die DHL Same Day Nederland stelt aan hoogwaardige dienstverlening. Hierbij geldt dat DHL Same Day Nederland gehouden is aan het expeditiegeheim, als vermeld in de algemene vervoerscondities (AVC). De ‘flex’ chauffeurs en/of onderaannemers die door DHL Same Day Nederland ingezet worden, voldoen aan de door DHL Same Day Nederland gestelde kwaliteitseisen.

 

Materieel

DHL Same Day Nederland beschikt over een eigen wagenpark bestaande uit diverse type auto’s. Afhankelijk van het soort vervoer wordt het meest geschikte type voertuig ingezet. Onze auto’s zijn standaard voorzien van Datatrack GPS systeem, waarmee het voertuig zichtbaar wordt gelokaliseerd. Onze voertuigen zijn voorts standaard voorzien van de meest moderne uitrusting zoals navigatie, ABS, centrale deurvergrendeling, stuurbekrachtiging en cruise control.

 

Overbloezende pallets

Bij de berekening van het tarief voor uw palletzending wordt uitgegaan van de standaard palletmaat van 120 (l) x 100 (b) x 150 (h) cm. Palletzendingen met een grotere afmeting worden gefactureerd conform het aantal palletplaatsen dat in beslag wordt genomen of conform datgene wat voor het vervoer van deze palletzendingen aan materieel is ingezet.

 

Boekingen

Voor boekingen met Fenedex-korting dient tijdens kantooruren gebruik te worden gemaakt van de boekingsmogelijkheden op www.fenedex.nl. Voor 7 uur en na 19 uur kunt u bellen met 030-2478888. Bij iedere boeking dient de opdrachtgever duidelijk aan te geven dat deze lid is van de Fenedex organisatie en dat de boeking dient te geschieden op basis van de Fenedex Member Benefits voorwaarden.

 

Track en trace

Alle zendingen kunnen telefonisch worden gevolgd. Hiervoor neemt u telefonisch contact op met DHL Same Day op bovengenoemd telefoonnummer. Per boeking ontvangt u per e-mail een bevestiging waarin de gegevens van de zending aan u worden teruggekoppeld, zoals adresgegevens, kosten, en contact gegevens. Na aflevering van uw zending ontvangt u automatisch de aflevergegevens per e-mail, hierin worden naam ontvanger, tijdstip en datum van ontvangst aan u teruggekoppeld.

 

Aanvullende dienstverlening

Separate documenten Paklijsten, facturen of eventuele andere documenten, kunt u meegeven aan de chauffeur, doch wij adviseren u deze zoveel mogelijk op de verpakking te bevestigen, bijvoorbeeld in een zogenaamde doculop. Wij kunnen u deze tegen vergoeding leveren.

 

Weigeringen

Wordt een zending door uw relatie geweigerd, dan wordt u hierover geïnfor­meerd en wordt u om nadere instructie verzocht. Eventueel hieruit voortvloeiende kosten worden in rekening gebracht.

 

Versturen onder remboursement

De mogelijkheid bestaat om de betaling van de goederen door DHL Same Day Nederland te laten innen op het moment van afleveren van uw goederen.

 • Maximum te innen cash bedrag: € 2.500,00
 • Maximum telefonisch te innen bedrag: € 4.500,00
 • Mocht het te innen bedrag hoger zijn dan € 2.500,00 dan verzoeken wij u dit bedrag door uw klant telefonisch over te laten maken. Houdt u daarbij rekening met het feit dat uw zending vertraging op kan lopen.
 • Toeslag remboursement:
  • Nederland: 1% remboursbedrag met een min. van € 3,50 + € 3,05 per zending
  • België / Luxemburg: 1% remboursbedrag met een min. van € 3,50 + € 6,50 per zending

  Uw relaties buiten Nederland kunnen een remboursbedrag in baar geld voldoen, of in cheques, waarbij DHL Same Day Nederland geen verantwoordelijkheid accepteert voor oninbare cheques.

   

  Extra Stop

  Het is mogelijk om een extra afleveradres in de route op te nemen. Voor de berekening van het tarief wordt uitgegaan van een algemeen tarief per extra stop en alle extra kilometers volgens de tariefbasis. Het tarief wordt vermeld in het tarieven overzicht.

   

  Extra wacht-, laad- of lostijd

  Per transport houden wij rekening met een totale wacht-, laad- of lostijd van een kwartier. Indien er meer tijd nodig is voor het goed afleveren van uw zending, geldt een tarief
  van € 36,50 per uur. Afronding vindt plaats naar boven op hele kwartieren

   

  Persoonlijke aflevering, eventueel met bewijs van identificatie

  In sommige gevallen is het belangrijk dat een zending aan een specifieke persoon wordt overhandigd. Wij zorgen dan dat deze persoon de zending in handen krijgt, eventueel met een kopie van een identificatie bewijs. Het tarief voor deze service bedraagt € 3,25 zonder, en € 5,35 met identificatiebewijs.

   

  Bericht van aflevering

  Indien u graag een bericht wilt ontvangen direct nadat de zending is afgeleverd, informeren wij u per fax, telefoon of per e-mail afhankelijk van uw wensen.

   

  Aanvullende verzekering

  Bijverzekeren van uw zending is mogelijk. Uw DHL contact persoon informeert u graag over de mogelijkheden en tarieven.

   

  Algemeen

  Franco

  Genoemde tarieven gelden voor franco zendingen. Alle tarieven zijn exclusief BTW en/of actueel geldende brandstoftoeslag vermeld.

   

  Facturen en betaling

  U ontvangt wekelijks van ons een gespecificeerde factuur met een betalingstermijn van 8 dagen.

   

  Verrekening remboursementen

  Remboursementen worden voor zover mogelijk op factuur met u verrekend ofwel separaat aan u uitbetaald.

   

  Condities en bepalingen

  Op vervoer binnen Nederland zijn de Alge­mene Vervoer­con­dities 1983 (AVC), laatste versie, en de Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten (AVK)van toepassing, en de artikelen 17 tot en met 19 van de Nederlandse Expedi­tie­voorwaarden, laatste versie. Voor zendingen naar België geldt het CMR-verdrag. Indien u niet op de hoogte bent van de inhoud ervan, kunt u exemplaren bij ons opvragen.

   

  Handtekening; een extra zekerheid

  DHL Same Day Nederland beschouwt elke zending als een aangetekend stuk. Dat betekent dat uw relaties moeten tekenen voor ont­vangst. Zo kan er nooit onduidelijkheid bestaan over de aan­komst van uw zendingen. Zonodig kunt u het bewijs van ont­vangst, met handte­kening bij ons opvragen.

   

  Betrouwbaarheid operationele uitvoering, advies en partnership

  Betrouwbaarheid in de dienstverlening is geborgd middels ons ISO systeem, waarbij instructies en communicatie naar medewerkers is geregeld voor wat betreft de standaard services. Ten aanzien van de integriteit inzake de behandeling van uw lading verwijzen wij gaarne naar de van toepassing zijnde transportvoorwaarden, welke voorzien in geheimhouding en zorgvuldige behandeling.
  Voor wat betreft het personeelsbeleid inzake geheimhouding en integere behandeling van lading willen wij vermelden dat rechten en plichten in dat kader zijn opgenomen in ons bedrijfsreglement.

  Logo_DHL_Express

  "Voor al uw nationale en internationale koeriers- en expreszendingen."

   

  EXTRA SPOED


  Plaats direct een opdracht:

  arrow_right_green SameDay Nationaal
  arrow_right_green SameDay Internationaal
   
  TIJDSKRITIEK / MINDER SPOED

  arrow_right_green Vraag informatie aan