HomeNieuwsRusland eist inzage in eigendomsstructuur van vennootschappen

Rusland eist inzage in eigendomsstructuur van vennootschappen

6 december 2016

Bijna precies een jaar na de inwerkingtreding van de vierde anti-geldwitwas richtlijn van de EU gaan zeer binnenkort in Rusland op hetzelfde gebied wetswijzigingen inwerking treden. Het gaat om de Federale Wet Nr.215-FZ “Aangaande wijzigingen in de Federale Wet op Tegenmaatregelen tegen de legitimisering (witwassen) van illegaal verkregen inkomsten en het financieren van terrorisme”. Tevens warden straffen en boetes in de Wet op de Adminstratieve Overtredingen van de Russische Federatie” in verband daarmee gewijzigd. Op deze wijze wordt een expliciet vereiste aan rechtspersonen geintroduceerd om volledige en bijgewerkte informatie ter beschikking te houden met betrekking tot de uiteindelijke beneficiaire eigenaren.

Vanaf 21 december 2016 moeten alle rechtspersonen in Rusland in staat zijn hun uiteindelijke beneficiaire eigenaren te identificeren en om de gegevens daarover in te dienen bij de daartoe aan te wijzen overheidsorganen van de Russische Federatie.

In het bijzonder moeten alle vennootschappen in Rusland:

 • de informatie over hun uiteindelijke beneficiaire eigenaren verzamelen en die stappen nemen die redelijkerwijs van hen gevraagd kunnen worden en die praktisch zijn om deze te identificeren;
 • de informatie over hun uiteindelijke beneficiaire eigenaren en de informatie over de genomen stappen om deze te identificeren gedurende 5 jaar bewaren;
 • eens per jaar de informatie over de uiteindelijke beneficiaire eigenaren bijwerken en de eventuele wijzigingen opslaan;
 • de details betreffende de uiteindelijke beneficiaire eigenaren indienen bij de daartoe aangewezen overheidsorganen, waaronder mede begrepen de belastingdienst wanneer zij daar om vragen.


De overheid zal de procedure en de deadlines voor de indiening van de informatie over de uiteindelijke beneficiaire eigenaren op korte termijn bekend maken.
Op het niet nakomen van de verplichting om de uiteindelijke beneficiaire eigenaren te identificeren, de informatie daarover en over de stappen die daartoe genomen zijn op te slaan en jaarlijks bij te werken, alsmede de verplichting om al deze informatie op verzoek van de overheid aan te bieden zijn administratieve boetes gesteld. Deze vallen onder artikel 14.25.1 van de Russische Wet op Administratieve Overtredingen. De boetes varieren van 30,000 tot 40,000 roebel (400-600 euro) voor de directie en van 100,000 tot 500,000 roebel (1500 - 7300 euro) voor de rechtspersoon.
Iedere rechtspersoon in Rusland doet er goed aan om zo snel mogelijk een mapje aan te maken met het opschrift “Uiteindelijke Beneficiare Eigenaren” (in het Russisch uiteraard) en om daarin op zijn minst copieen van uittreksels en aandeelhoudersregisters te bewaren met gegevens van de aandeelhouders van de vennootschap en de aandeelhouders daarvan tot en met de vennootschap die boven in de spreekwoordelijke kerstboom staat. Analoog aan wat banken in Rusland eisen, mogen we verwachten dat de overheid ook paspoortcopieen vasn de uiteindelijke eigenaren wil zien en hun prive-adres en telefoonnummer. Het mogen gewone copieen zijn maar bij voorkeur niet ouder dan een jaar. En natuurlijk met een Russische vertaling erbij.


Lodewijk Schlingemann is jurist en oprichter van Juralink. www.juralink.ru

Terug naar het overzicht
 • NL Exporteert: Download de app nu

  app screenshot 
   
  Download on the App Store Badge US-UK 135x40
   
  en app rgb wo 45