HomeNieuwsBankverkeer Iran

Bankverkeer Iran

25 mei 2016

Een bekend knelpunt in de handel met Iran is het betalingsverkeer. Voor zover het niet om gesanctioneerde activiteiten gaat, is dit in principe toegestaan, maar uit gesprekken met relevante partijen komen twee struikelblokken naar voren.

Allereerst waarschuwt de OFAC (de toezichthouder in de VS) nog altijd zeer streng op te zullen treden tegen schendingen van de (Amerikaanse) sanctieregels en deelt in bepaalde gevallen miljardenboetes uit. De ECB heeft bij de VS aangedrongen om meer duidelijkheid te geven over hun handhavingsbeleid, maar ondertussen moeten Nederlandse banken noodgedwongen uiterst voorzichtig opereren. In de praktijk komt het er op neer dat er zeer beperkt betalingsverkeer mogelijk is.
Het andere struikelblok is SWIFT. Iraanse banken hebben hier weer toegang toe, maar hebben op automatiseringsvlak een flinke achterstand goed te maken. Dat vraagt tijd. Los daarvan zullen Nederlandse banken ook in kaart moeten brengen
welke Iraanse banken daadwerkelijk niet meer onder het sanctieregime vallen. Al deze processen lopen, maar de huidige verwachting is dat het nog driekwart jaar zal duren voor het bankverkeer begint te normaliseren.

Dennis Heijnen - EVO-Fenedex

 

Terug naar het overzicht
 • NL Exporteert: Download de app nu

  app screenshot 
   
  Download on the App Store Badge US-UK 135x40
   
  en app rgb wo 45