HomeGlobe Magazine artikelOorsprong: Van Form A naar REX

Oorsprong: Van Form A naar REX

6 februari 2017 - Hans Maessen

Download artikel | Download uitgave (globe magazine, februari 2017)

De Europese Unie kent verlaagde invoerrechten toe aan specifieke landen. Dit is vastgelegd in het Algemeen Preferentieel Systeem (APS). Om aan te tonen dat de geïmporteerde goederen ook echt uit die landen komen, moet de oorsprong worden bewezen met een Form A dat in het land van oorsprong door de autoriteiten is afgestempeld. Het REX-systeem gaat het Form A vervangen door een verklaring op de factuur. Alleen geregistreerde exporteurs mogen een dergelijk attest van oorsprong gebruiken. Deze exporteurs worden opgenomen in een database die wereldwijd te raadplegen is. Het systeem wordt geleidelijk ingevoerd.

Voor wie?
Registratie in het REX-systeem is in principe alleen nodig voor exporteurs in begunstigde APS-landen zoals hierboven genoemd. In een paar bijzondere situaties kan het ook voor exporteurs in de EU nodig zijn om zich te registeren.

Als marktdeelnemer in Nederland zijn er op dit moment twee situaties waarbij registratie noodzakelijk is:

 • exporteren van goederen ter bewerking of verwerking naar begunstigde APS-landen, waarbij de waarde van de producten van oorsprong hoger is dan € 6.000. Het betreft hier zogenaamde bilaterale cumulatie van oorsprong;
 • wederverzenden, bij voorbeeld na bewerking, van uniegoederen uit begunstigde APS-landen, naar landen binnen de EU, Noorwegen of Zwitserland, waarbij de waarde van de producten van oorsprong hoger is dan € 6.000 en waarbij geen kopie van het in het APS-land opgestelde oorspronkelijke attest van oorsprong wordt bijgevoegd.

Indien er sprake is van een zending met een waarde tot € 6.000 of er is een kopie van het oorspronkelijke attest van oorsprong bij de zending gevoegd, dan is registratie als exporteur niet noodzakelijk.

Wanneer?
Het REX-systeem wordt geleidelijk ingevoerd waarbij 30 juli 2020 als streefdatum wordt genoemd voor afronding van de omzetting. Een klein aantal begunstigde APS-landen is ook al begonnen met het registreren van exporteurs. Deze landen zijn Congo, Comoren (m.u.v. Mayotte), Guinee-Bissau, India, Kenia, Laos, Niue eiland, Salomonseilanden en Zambia. Ook Noorwegen en Zwitserland zijn gestart met de registratie van exporteurs en wederverzenders. Vanaf 1 januari 2017 kunnen EU-bedrijven zich voor REX registreren.

Procedure in Nederland

In Nederland gevestigde exporteurs of wederverzenders kunnen met een officieel aanvraagformulier een aanvraag tot registratie als geregistreerd exporteur indienen. Het registratieformulier is te vinden via de website van de douane en wordt beoordeeld door het Landelijk Oorsprong Team. http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/aanvraag_geregistreerde_exporteur

Het attest van oorsprong
Het attest van oorsprong wordt door de geregistreerde exporteur op zijn handelsdocument vermeld. Belangrijk is dat op dit handelsdocument de naam en het volledige adres van de exporteur en de geadresseerde zijn vermeld en een omschrijving van de producten bevat. Het attest dient gedateerd te zijn en kan worden opgesteld in het Engels, Frans of Spaans volgens een vaste tekst. Een attest van oorsprong is vanaf de datum van opstelling twaalf maanden geldig.

Vervangen attest van oorsprong
Om de oorspronkelijke leverancier niet te hoeven vermelden, is het mogelijk een attest van oorsprong te vervangen voor verzending naar een andere lidstaat of Noorwegen of Zwitserland, indien de producten van oorsprong nog niet in het vrije verkeer van de EU zijn aangegeven. Aan het vervangen zijn de volgende voorwaarden verbonden.

 • Op het oorspronkelijk attest van oorsprong moet de wederverzender de naam en het adres van de geadresseerde vermelden.
 • Op het oorspronkelijke attest wordt vermeld: "Replaced", "Remplacee" of "Sustituida".
 • Op het vervangend attest van oorsprong vermeldt de wederverzender:
  • De gegevens van de wederverzonden producten
  • Datum opmaak oorspronkelijk attest
  • Naam en adres en nummer geregistreerd exporteur
  • Naam en adres van de geadresseerde
  • Plaats en datum van vervanging
  • Gegevens van het oorspronkelijk attest zoals cumulatie
 • Op het vervangend attest wordt vermeldt: "Replacement statement", "Attestation de remplacement"of "Comunicatcion de sustitucion".

 

Let op: Vervanging verlengt de geldigheidsduur van het oorspronkelijke attest van oorsprong niet. De geldigheidsduur blijft 12 maanden vanaf datum opstelling oorspronkelijk attest.

Importeren van goederen uit APS-landen

In de douaneaangifte voor het in het vrije verkeer brengen van preferentiële goederen uit APS-landen, moet naar het attest van oorsprong worden verwezen inclusief de datum van opmaak (jjjjmmdd). Als de waarde van de zending hoger is dan € 6.000 moet ook het nummer van de geregistreerde exporteur in de aangifte vermeldt worden.

Let op: Een geregistreerde exporteur stelt een attest van oorsprong op vanaf de datum dat zijn registratie geldig is. Tot deze datum kan nog gebruik worden gemaakt van een Form.A. Op grond van een Form A dat is afgegeven op of na de datum van registratie mag geen preferentie meer worden gevraagd.

 

Terug naar het overzicht
 • NL Exporteert: Download de app nu

  app screenshot 
   
  Download on the App Store Badge US-UK 135x40
   
  en app rgb wo 45