HomeGlobe Magazine artikelErvaringen met het Dutch Good Growth Fund

Ervaringen met het Dutch Good Growth Fund

1 december 2016 - Sandra de Haas

Download artikel | Download uitgave (globe magazine, december 2016)

Pas Reform bouwt kippenbroederijen over de hele wereld. In ontwikkelingslanden maakt het bedrijf gebruik van de kredietmogelijkheid van het Dutch Good Growth Fund. "Ik loop geen debiteurenrisico en mijn klant krijgt een lage rente", zegt Bouke Hamminga, Director International Sales & Business Development van Pas Reform.

Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) komt voort uit de Aid & Trade agenda van de Nederlandse overheid. Hiermee stimuleert de overheid ondernemen in ontwikkelingslanden. Het fonds heeft dan ook een hoger doel: het stimuleren van lokale productie, werkgelegenheid en kennisoverdracht. Het DGGF ondersteunt bedrijven op drie manieren: financiering van Nederlandse bedrijven die willen investeren in ontwikkelingslanden, financiering van lokale bedrijven en als laatste exportfinanciering en -verzekering. Van dit laatste maakt Pas Reform gebruik.

55 miljard kippen per jaar
Pas Reform maakt broedmachines voor de pluimvee-industrie. Aan de voorkant gaan er bevruchte eieren in en 21 dagen later komen er aan de achterkant eendagskuikens uit. In een broedmachine gaan 120.000 eieren. Klimaatbeheersing komt op honderdsten graden Fahrenheit nauwkeurig, zodat alle kuikens in een machine op dezelfde dag geboren worden. Pas Reform richt het hele proces in voor haar klanten. Die klanten zitten overal.

De markt groeit
De vraag naar kip neemt toe. Zijn er nu 7 miljard mensen op de wereld, in 2050 zijn dat er 9 miljard. Daarbij groeit de middenklasse. Mensen gaan meer verdienen en meer besteedbaar inkomen gaat hand in hand met meer kipconsumptie. Kip is immers het goedkoopste vlees om te produceren en rundvlees is duurder. Bovendien is er al jaren een verschuiving van varkensvlees naar kip, omdat kip een gezond imago heeft: het is minder vet én moslims mogen het consumeren. In China eten ze al 10 kilo kip per jaar per hoofd van de bevolking, in India 2 kilo. Hamminga: "Je kunt je wel voorstellen wat er in India nog gaat gebeuren in de komende decennia." In Europa zitten we overigens rond 18 kilo en in Amerika op 45 kilo kip per jaar per hoofd van de bevolking. "Met de markt zit het voorlopig wel goed."

Lagere rente voor klant door DGGF
De middenklasse komt met name op in ontwikkelingslanden. Dus daar zit de groei voor Pas Reform. En laat dat nu net de landen zijn waar het DGGF zich op richt. Hamminga maakt er dankbaar gebruik van. Exportfinanciering- en verzekering via DGGF heeft namelijk voordelen voor de exporteur én voor zijn koper. De koper gebruikt geen kredietfaciliteit in zijn eigen land, maar die van de Nederlandse exporteur. Hierdoor krijgt hij makkelijker krediet én een lagere rente. Bovendien vraagt DGGF geen onderpand. De verkoper krijgt op zijn beurt het debiteurenrisico afgedekt.

Het onderdeel exportfinanciering en -verzekering wordt uitgevoerd door Atradius Dutch State Business, de exportkredietverzekeraar namens de Nederlandse overheid.

Tegen betaling van een premie per transactie krijgt de exporteur 95% van het uitgeleende bedrag terug van DGGF, mocht zijn koper in gebreke blijven. De koper betaalt Pas Reform gedurende de looptijd van de financiering in stukjes terug. Dit gebeurt via wissels die de Rabobank voor de exporteur disconteert. De discontering is het contant maken van de wissels, waardoor Pas Reform direct kan beschikken over het geld, terwijl de koper wel een uitgestelde betaling van een aantal jaren kan ontvangen. Hamminga: "Het leveren van krediet tegen deze voorwaarden is een extra service voor mijn klant."

Aanvragen
Pas Reform dient per project een aanvraag bij Atradius Dutch State Business. Exporteur en koper moeten aan diverse voorwaarden voldoen, wil Atradius goedkeuring geven. Zo moet de koper een bepaalde verhouding hebben tussen eigen en vreemd vermogen. Het krediet betreft vervolgens maximaal 85% van de waarde van het project. 15% betaalt de koper zelf als aanbetaling. En uiteraard moet voldaan worden aan de ontwikkelingssamenwerkingseisen op het gebied van lokale productie, werkgelegenheid en kennisoverdracht.

Hamminga doorliep bij de eerste aanvraag het proces samen met de mensen van exportfinance van de Rabobank. Wat moet in de verdisconteringsovereenkomst staan? Hoe groot moeten de wissels zijn? Hoe bereken ik dat? "Nu ken ik de verschillende stappen en kan ik de aanvraag in een paar dagen maken." Ook vindt Hamminga het zinvol om meteen aan het begin van het traject met Atradius contact te leggen en op basis van de financiële cijfers te overleggen. "Dan kunnen ze kijken of het een gezond financieel risico is. Soms zeggen ze: ‘niet doen', omdat de koper bijvoorbeeld over te weinig eigen vermogen beschikt. Maar vaak zeggen ze: kom maar met de aanvraag."

Dutch Good Growth Fund
Het Dutch Good Growth Fund is een programma van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het onderdeel Investeren Nederlands MKB wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het onderdeel exporteren wordt uitgevoerd door Atradius Dutch State Business en het onderdeel investeringsfondsen lokaal MKB wordt uitgevoerd door PwC en Triple Jump.

Meer weten? Kijk op www.dggf.nl

Terug naar het overzicht
 • NL Exporteert: Download de app nu

  app screenshot 
   
  Download on the App Store Badge US-UK 135x40
   
  en app rgb wo 45