HomeDossiersExportcontroleBasic Scan

Basic Scan

Let op: opent in een nieuw venster E-mailadres

philipsidney logoPhilip Sidney heeft in samenwerking met Fenedex een Basic Scan ontwikkeld om het risico te bepalen dat internationaal actieve organisaties lopen met betrekking tot sanctie wet- en regelgeving en export controls.

 

Mocht u al weten dat sancties en export controls impact hebben op uw organisatie en heeft u behoefte aan een inventarisatie van uw verplichtingen en welke beheersingsmaatregelen door u getroffen dienen te worden, neem dan direct contact op met ons.

 

button basicscan

 

Waarom scannen?

De sancties en export controls van de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) zijn voor Nederlandse exporteurs, importeurs, handelaren en dienstverleners het meest relevant. De sancties en export controls worden door de VS, maar ook steeds meer door de EU, strikt gehandhaafd.

 

Ondernemingen die de regels schenden lopen een steeds grotere kans hoge boetes te moeten betalen en hun personeel kan naast een boete ook gevangenisstraf verwachten. De naleving van de EU en VS regels wordt bemoeilijkt door de omvang, complexiteit en regelmatige aanpassingen.

 

Met de basic scan worden internationaal opererende organisaties geholpen om te zien of en welke risico's ze lopen en om uiteindelijk op een doelmatige en efficiënte wijze aan deze wet- en regelgeving te voldoen. Daarnaast is een adequate beheersing van sancties en export controls binnen uw onderneming een toegevoegde waarde voor uw klanten daar deze vertrouwen geeft, professionaliteit uitstraalt en u tot een betrouwbare business partner maakt.

 
Hoe werkt het?

De Basic Scan bestaat uit een vragenlijst die door u wordt ingevuld. Op basis hiervan ontvangt u binnen enkele dagen een rapportage waaruit blijkt of u een laag, midden of hoog risico loopt met betrekking tot sanctie- en exportcontrolewetgeving. Indien van toepassing geven we een aanbeveling voor te treffen maatregelen.

 

De Basic Scan en rapportage worden u gratis aangeboden door Fenedex en Philip Sidney.

 
Wat zijn sancties en exportcontrols

Sancties

Sancties zijn strafmaatregelen die op (inter)nationaal niveau worden ingezet tegen landen, entiteiten en/of personen en houden meestal verband met vrede, veiligheid en mensenrechten. Sancties gelden bijvoorbeeld voor landen als Iran, Syrië en Noord-Korea, entiteiten en/of personen die zaken doen met gesanctioneerde landen maar ook voor drugskartels, wapenhandelaren en terroristische groeperingen. Sancties houden meestal beperkingen in voor de in-/uit-/doorvoer van bepaalde of alle goederen, diensten, data en technologie maar ook de daarmee verband houdende financiële transacties.

 

Export Controls

Export controls vormen een samenhangend geheel aan regelgeving die beperkingen oplegt aan de uitvoer van goederen, diensten, data en technologie in relatie tot bepaalde landen, entiteiten en/of personen. Deze regelgeving wordt gebruikt om (inter)nationale belangen te beschermen, voornamelijk op het gebied van vrede, veiligheid en mensenrechten. Export controls gelden voornamelijk voor goederen, diensten, data en technologie die verband houden met militaire doeleinden ( puur militair en (tweeërlei gebruik) goederen die zowel miltaire als civile toepassing hebben (dual use), en (voor het)te voorkomen dat kennis en kunde betreffende massa vernietigingswapens (nucleair, biologisch, chemisch en radiologisch) wordt verspreid (non-proliferatie).

 

Let op:

 1. Goederen, diensten, data of technologie die onderhevig is aan sancties en/of export controls kan aanwezig zijn in goederen, diensten, data of technologie zonder dat  men zich er bewust van is. Deze laatste zijn dan automatisch ook onderhevig aan die sancties en/of export controls. Denk bijvoorbeeld aan software (encryptie), GPS technologie en medicijnen.
 2. Entiteiten en/of personen waarmee u zaken doet die vervolgens zaken doen met gesanctioneerde partijen. U levert bijvoorbeeld aan een handelaar in Dubai die doorlevert aan Iran.
 

 • Contact Fenedex

  Signaalrood 60
  2718 SG Zoetermeer (Wijk18)

  Tel: +31 (0)79 346 73 46

  Routebeschrijving

 • NL Exporteert: Download de app nu

  app screenshot 
   
  Download on the App Store Badge US-UK 135x40
   
  en app rgb wo 45